Wymagane Dokumenty

W celu maksymalnego skrócenia czasu przygotowania ofert i umów leasingowych przedstawiamy Państwu zestawienie wymaganych dokumentów:

-skan dowodów osobistych osób decyzyjnych w firmie
-wyniki finansowe za rok ubiegły
-wyniki finansowe za ostatni okres roku bieżącego
-wypełniony formularz aplikacyjny
-wypełniona zgoda na weryfikację firmy w BIG

Formularz Aplikacyjny